احـــــــــــــــــــساس (^×^)

هر روزم فقط شده نوشتن از احـــــــــساسم......

لذت

تکرار اسم تو اين روزها
حادثه ي تکراري زندگي من است
هيچ ديوانه اي از اين همه تکرار
به اندازه ي من ، لذت نخواهد برد

[ یک شنبه 31 خرداد 1394برچسب:, ] [ 15:38 ] [ sahar ] [ ]

ترافیک

وقـتی تــــــو بـا مـنی …

تـرافیـــک میتــونه زیبــاترین مکــــــث عالـم باشــه

 

 

 

[ پنج شنبه 28 خرداد 1394برچسب:, ] [ 15:46 ] [ sahar ] [ ]

خیانت

خیانت را
معلـم ها یادمان دادند

آن جـا که گفتند :
جــای خــالی را بایــد پــر کــرد ... ! ! !

[ دو شنبه 25 خرداد 1394برچسب:, ] [ 16:48 ] [ sahar ] [ ]

بودن

فقط دوری نیست که
ادم رو میسوزونه

بودن و مال تو نبودن
دردش بیشتره..

[ شنبه 23 خرداد 1394برچسب:, ] [ 18:5 ] [ sahar ] [ ]

مرد

مـَرد نبـآید بپرسه : " میـآی....؟؟ "

باید اینجوری وَرداره ببره. ♥

[ دو شنبه 18 خرداد 1394برچسب:, ] [ 14:58 ] [ sahar ] [ ]

گاهی

 

گاهی بعضی حرفها ریتم ندارن
آهنگ ندارند
اما خوب که گوش کنی
درد دارند

[ چهار شنبه 13 خرداد 1394برچسب:, ] [ 18:52 ] [ sahar ] [ ]

دلم تنگه

دِلَم عَجیبـــــ....تَنگـــ... شُدهـــ..!

برایِ لَحظِهـ هایی که دِلَتـــ...!

عَجیبــ برایم تَنگ می شُد...!

[ چهار شنبه 13 خرداد 1394برچسب:, ] [ 18:46 ] [ sahar ] [ ]

زانوی غم

 

حسادت نکن!

آنکه بعدازتوبغل کرده ام!

زانوی غم است. نه آغوش دیگری!!

[ شنبه 9 خرداد 1394برچسب:, ] [ 18:36 ] [ sahar ] [ ]

زندانی

 

"مرا در قلبت زندانی کن "
زندانبانم که تو باشی
هرگز نمیخواهم آزاد شوم...

[ شنبه 9 خرداد 1394برچسب:, ] [ 18:27 ] [ sahar ] [ ]

در همه ی لحظه هام

 

در همه ی لحظه هایم تکرار میشوی

اما...

تکراری نمیشوی!

[ شنبه 9 خرداد 1394برچسب:, ] [ 18:10 ] [ sahar ] [ ]

کاش میشد

                                                                                                                                                                   

کاش میشد یک لحظه جایمان را عوض کنیم
شاید تو میفهمیدی چقدر بی انصافی و
من میفهمیدم،چـــــــــــــــــــرا؟؟!!

[ جمعه 8 خرداد 1394برچسب:, ] [ 15:5 ] [ sahar ] [ ]